Yeryüzü Mühendisleri Avrupa Birliği Projesi

KURAM MESLEKİ TEST MERKEZİ (TREESP2.3.TUYEP/P-03/31)

Projenin temel amacı;

Ulusal Meslek Standartlarının (UMS) ve Ulusal Yeterliliklerin (UY) geliştirilmesini ve / veya revizyonunu desteklemek, uygun, şeffaf ve kalite garantili test ve sertifikasyon yapıları sağlayarak UY’lerin verimli ve sürdürülebilir yayılımını sağlamak için 26 sektörde “Mesleki Bilgi ve Beceri Test ve Sertifikasyon Merkezleri” (VOC-Test Merkezleri) kurulmasını desteklemek

Projenin Özel Amacı;

Tarihi Koruma ve Restorasyon alanında hizmet veren etkili ve sürdürülebilir bir VOC-Test Merkezinin kurulması, Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon İşçisinin Seviye 4 ve 5 için UMS ve UY’lerinin revizyonu, Seviye 4 ve 5’teki Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon İşçisi, İnşaat Teknik Ressamı 4. Seviye (İnşaat / Altyapı / Üst Yapı) ve İnşaat Teknik Ressamı Seviye 4 (Mimarlık / İç Tasarım). sertifikalı kişileri arttırmak

Nihai yararlanıcılar

– Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı
– Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü
– Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
– Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı
– Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı
– İstanbul Büyükşehir Belediyesi
– Türk Akreditasyon Kurumu
– Koruma ve restorasyon firmaları

Hedef gurup(lar)

– Koruma ve restorasyon alanında çalışan çalışanlar
– Teknik resim alanında çalışan çalışanlar
– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
– Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu
– Örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim kurumlarının öğrencileri
– Örgün ve örgün olmayan okullardan mezun olanlar
-mesleki ve teknik eğitim kurumları
– Örgün ve yaygın eğitime dahil olmayan ancak bilgi ve becerilerini kanıtlamak isteyen bireyler