Mimar ve mühendislerden oluşan, uzman-teknik gönüllülerin bir araya gelmesiyle 2012 yılında kurulmuş, İstanbul merkezli sivil toplum örgütüdür.

Misyonumuz

Yeryüzünde yardıma muhtaç insanlara üstyapı, SuÇevreGıdaEnerji konularında projeler üreterek etkili ve kalıcı çözümler bulmak için çaba sarfetmekAfet durumlarında en etkili ve hızlı biçimde organize olabilmek için sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak

Vizyonumuz
İhtiyaç Odaklılık:

Yeryüzü Mühendisleri’nde kararların ve uygulamaların merkezinde ihtiyaç sahiplerine sunulacak hizmet vardır. Din, dil, ırk, cinsiyet, coğrafya ayrımı gözetmeksizin sunulacak hizmetin niteliği, niceliği ve sürdürülebilirliği gözetilir.

Yetkinlik: 

Yeryüzü Mühendsileri, mimari ve mühendislik yardımı faaliyetlerini, etkin ve verimli süreçlerle yürütür. Kaliteli hizmet sunar. Bu kapsamda, gerekli olan kurumsal yetkinlikleri kendinde barındırır ve sürekli geliştirir. Kendinde olmayan; özel bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren bir girişimde bulunmaz.

Tarafsızlık:

Yeryüzü Mühendisleri merhamet, samimiyet, tevazu, güven gibi yardım etmenin özünü oluşturan insani değerler ile hareket eder; farklı coğrafya ve milletlerin inançlarına, kültürlerine ve geleneklerine saygı gösterir.

.