Bizimle birlikte değiştir

Ülkemizde ve dünyada yardıma muhtaç bölgelere yardım eden, afet dönemlerinde ve çevre kazalarında acil müdahale yapan birçok yardım kuruluşu vardır. Bu yardım kuruluşları, gıda yardımından, tıbbi müdahalelere, hastane ve okul inşaatlarından, enkaz ve kurtarma çalışmaları, dünya miraslarının ve doğanın korunması kadar bir çok farklı alanda faaliyet göstermektedir. Yapılan bu büyük organizasyonlarda zaman, emek ve ekonomik kayıpları önlemek ve amaca yönelik çalışma yapmak için ihtisaslaşmış yardım kuruluşlarına ihtiyaç doğmuştur.

Yeryüzü Mühendisleri, söz konusu çalışmalarda sürekliliği, koordinasyonu, verimliliği sağlamak ve uzman bakış açısı ile yardım faaliyetlerinde mühendisliğin, mimarlığın ve çeşitli teknik disiplinlerin ihtisas konuları ile ilgili çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

Yeryüzü Mühendisleri varoluş gerekçelerinin ilki olan insani değerleri yüceltme ve insanı merkez alan bakış açısı gereği dünyanın her yerinde; aldığı eğitimi, bilgiyi ve uzmanlığı insanlık yararına kullanma değerlerine sahip mimar, mühendis ve teknik insanlarla birlikte yardım kuruluşları ve diğer organizasyonlarla işbirliği ile sorumluluklarının bilincinde olarak insanlığa hizmet vazifesini yerine getirmektedir.

Yeryüzü Mühendisleri uzman gönüllüleri bir araya getirerek ulusal ve uluslararası yardım kuruluşu ve organizasyonları ile birlikte atılacak doğru adımlarla yeryüzündeki yardıma muhtaç insanlara etkili ve kalıcı çözümler üretmek için, yeryüzünün neresinde mahrum ve muhtaç bir insan varsa, orada olmak üzere yola çıktık.

Yeryüzü Mühendisleri, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara Mühendislik, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama (Mühendislik Hizmetleri) hizmetleri ve destek vermek amacı ile kurulmuştur.

GENÇ YERYÜZÜ MÜHENDİSLERİ İLKELERİ:

Milli ve Manevi değerlere bağlı, Vatanını ve Milletini seven, Ülkesinin bölünmez bütünlüğünü savunurken Yeryüzündeki tüm mazlum ve mağdur toplulukların huzura ve refaha kavuşmasını arzulayan ve bunun için gayret gösteren, proje üreten sorumluluğunu yerine getiren; Dünyada uygulanan acımasız adaletsiz kapitalist düzenin farkında olup yeni adaletli fıtrata uygun bir düzenin kurulması için üzerine düşenin farkında olan; Mensup olduğu kadim medeniyetin farkında olup onu özümsemeye çalışıp geliştiren, özgüven sahibi, hiçbir zaman komplekse kapılmayan; Dünya milletleri ile yarışmak için azimli ve gayretli olan; Mesleğini insanlık yararına kullanabilen ve azami derecede ondan istifade etmek için bir arı gibi çalışan bu kapsamda milli ve manevi değerlere bağlı kurulu bulunan tüm mesleki kuruluşların teknik gezi, bilgi şöleni panel çalıştay vb faaliyetlerinden ayrım yapmadan istifade etmeye çalışan; Ülkesinin ve ümmetin hayrına çalışan tüm vakıf ve derneklerin mensuplarına muhabbetle yaklaşan, ümmet bilinci ile hareket edip tartışmalı dini, siyasi vb konulara girmeden ayrılık için değil birlik için sebepler arayan; Ayrılıkta azap birlikte rahmet olduğuna inanan; Kendisine verilen eğitimle yetinmeyip sanattan, kültürden, musikimizden edebiyattan, coğrafyadan, tarihten, dinden, felsefeden yeterince anlayıp istifade edebilmek için okumalar yapan, kendini geliştiren; Bu dünyada bulunuş gayemizin sadece maddi menfaat toplamak olmadığını bilip hakikati sürekli arayan ve onu hayatında tatbik etmeğe azami gayret gösteren; Hakikatine vakıf olmadığı konularda konuşmayıp insanları haksız yere karalamayan, kendisine ulaşan haberi tetkik etmeden inanmayan, her duyduğunu anında iletmeyen, vakur sahibi, günlük kısır siyasi tartışmalarla vaktini harcamayan; Bedeninin kendisine Yaratanının bir emaneti olduğunu düşünüp sağlığına dikkat eden, sigara, nargile, içki vb zararlı maddelerden azami derece uzak duran, alışkanlığı varsa bundan kurtulmak için gayret gösteren; Sağlığın sadece beden sağlığı olmayıp kalp-vicdan, beyin-akıl ve beden üçlüsünde olduğunu bilip hepsine dengeli şekilde özen gösteren; Sporu seyretmekten çok gerçekten yapan, taraftarlığı bir din gibi her şeyi kapsayıcı boyuta getirmeyen; Arkadaşlarını çıkar gözetmeden, Allah için seven, fedakarlık, diğergamlık, paylaşma, yardımlaşma duyguları güçlü; Allahın güzeli ve temizi sevdiğini bilerek etrafını ve çevresini güzelleştiren ve temiz tutmaya özen gösteren; Annesine babasına akrabalarına Devlet ve Millet büyüklerine saygılı ve sevgili…

Şimdi Başvur

Adınız (gerekli)

Soyadınız (gerekli)

E-postanız (gerekli)

GSM Numaranız (gerekli)

Mesajınız