Yeryüzü Mühendisleri daha iyisi için burada.

Ülkemizde ve dünyada yardıma muhtaç bölgelere yardım eden, afet dönemlerinde ve çevre kazalarında acil müdahale yapan birçok yardım kuruluşu vardır. Bu yardım kuruluşları, gıda yardımından, tıbbi müdahalelere, hastane ve okul inşaatlarından, enkaz ve kurtarma çalışmaları, dünya miraslarının ve doğanın korunması kadar bir çok farklı alanda faaliyet göstermektedir. Yapılan bu büyük organizasyonlarda zaman, emek ve ekonomik kayıpları önlemek ve amaca yönelik çalışma yapmak için ihtisaslaşmış yardım kuruluşlarına ihtiyaç doğmuştur.

Yeryüzü Mühendisleri, söz konusu çalışmalarda sürekliliği, koordinasyonu, verimliliği sağlamak ve uzman bakış açısı ile yardım faaliyetlerinde mühendisliğin, mimarlığın ve çeşitli teknik disiplinlerin ihtisas konuları ile ilgili çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

Yeryüzü Mühendisleri varoluş gerekçelerinin ilki olan insani değerleri yüceltme ve insanı merkez alan bakış açısı gereği dünyanın her yerinde; aldığı eğitimi, bilgiyi ve uzmanlığı insanlık yararına kullanma değerlerine sahip mimar, mühendis ve teknik insanlarla birlikte yardım kuruluşları ve diğer organizasyonlarla işbirliği ile sorumluluklarının bilincinde olarak insanlığa hizmet vazifesini yerine getirmektedir.

Yeryüzü Mühendisleri uzman gönüllüleri bir araya getirerek ulusal ve uluslararası yardım kuruluşu ve organizasyonları ile birlikte atılacak doğru adımlarla yeryüzündeki yardıma muhtaç insanlara etkili ve kalıcı çözümler üretmek için, yeryüzünün neresinde mahrum ve muhtaç bir insan varsa, orada olmak üzere yola çıktık.

Yeryüzü Mühendisleri, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara Mühendislik, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama (Mühendislik Hizmetleri) hizmetleri ve destek vermek amacı ile kurulmuştur.